B a d a t e l n a   2 0 2 4

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Senetářov – expozice historického cihlářství

Senetarov – Exposition of Historic Brickmaking

The article describes newly opened exposition of old bricks in Senetarov village. Visitors will learn about old brick production, brick marking types, and rare/unusual bricks as well.

"Jen málo předmětů je tak běžných a prozaických jako cihla. Na první pohled věc, která nemá žádnou duši, jen hrouda hlíny přetvarovaná člověkem a umístěná do stavby budovy. Na rozdíl od oken, dveří, říms a střech zmizí pod omítkou a téměř ji nevnímáme, když jdeme kolem hotové zdi. A přesto tam uvnitř je. Trpělivě nese tíhu celého domu a naslouchá etudám života odehrávajícím se v pokojích a chodbách lidských obydlí. Někdy se cihly znovu objeví na světle a snaží se vyprávět o době a místě svého vzniku, o cihlářích, kteří jim dali tvar i vypálili je, aby odolaly běhu staletí. O cestách, kterými putovaly z cihelny až na místo, kde spočinuly. O lidských rukou, které je braly a ukládaly do měkkého lože malty při stavbě zdí. O tom, že spousta malých a zdánlivě nepatrných věcí tvoří dohromady jeden velký celek, jeden velký dům."

Těmito slovy vítá návštěvníky úvodní panel nové expozice historického cihlářství, která byla letos otevřena v prostorách Muzea tradičního bydlení a perleťářství v Senetářově. V bývalém chlívku jsou ke zhlédnutí desítky starých značkovaných cihel rozmanitých barev i tvarů. Pozornost je věnována způsobu jejich výroby v cihelnách, principu značkování a hlavním typům historických značek. Návštěvníci si dále mohou prohlédnout ukázky cihel s pozitivními i negativními značkami a řadu sběratelských rarit. Expozice bude postupně doplňována o další zajímavé přírůstky ze sbírkového fondu autora výstavy.

Opravené muzeum s obnovenými expozicemi v Senetářově otevřelo své brány v roce 2011. Hlavním tématem muzea je perleťářství a knoflíkářství, dále jsou tam vystaveny historické zemědělské stroje. Otevření nové expozice cihlářství bylo 5. dubna 2014 součástí festivalu Den šneka Krasíka, který spolu s obcí a občanským sdružením pořádala v areálu muzea Místní akční skupina Moravský kras. Starostka Senetářova paní Jana Sedláková k výstavě při jejím otevření řekla:

„Cihly jsme získali od pana Varnera z Kotvrdovic. Sbírá je a nabídl nám je k vystavení. Obohatí to naše stávající expozice, počítáme, že cihly zde budou vystavené dlouhodobě. Obec a občanské sdružení Muzeum Senetářov poskytly prostory a zajistily dřevěný podklad, na kterém jsou cihly vystaveny."

 

Expozice historického cihlářství v Senetářově