Badatelna 2018

 

Úvod  | Cihlářství  | Doprava  | Kryty  | Letadla  | Opevnění  | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství Odkazy  | Kontakt


Home  | Brickmaking  | Transportation  | Shelters  | Aircraft  | Fortifications  | Miscellaneous  | Lookouts  | Military  | Links Contact 


Pozorovatelny: Pozorovatelny v Kuřimi


Lookouts: Lookouts in Kurim

Summary:The article describes various lookouts found in Kurim area. The objects had been built around engineering works factory that had been producing aircraft parts and engines. Most of them are concrete "einmann" objects featuring cylindrical shape and side sights.  


Pozorovatelna u Prefy

Byla nalezena při stavebních úpravách v severní části kuřimského průmyslového komplexu poblíž závodu Prefa Brno. Byla odvalena stranou směrem k plotu ohraničujícímu areál. Jedná se o objekt typu "einmann" s výškou 220 cm a průměrem 220 cm. Typově odpovídá pozorovatelně č. 10 (viz níže). Její vrchlík byl při manipulaci bohužel odtržen od válcového těla pozorovatelny a leží vedle objektu.

Pozorovatelna má 4 průzory rozmístěné pravidelně v kvadrantech. Pod jedním z nich se nachází otvor pro vstupní dvířka, která se bohužel nezachovala.

Průzory vytvarované v betonu mají zvenku rozměry 19 x 28 cm, v otvorech o rozměrech 3,5 x 11 cm je zvenku plechový kryt s vyvrtanými otvory a zevnitř skleněná tabulka. Toto uspořádání průzorů je velmi neobvyklé a na žádném z podobných objektů dosud nebylo popsáno.

 

Průzkum pozorovatelny mi umožnil kolega a expert na podobné objekty F. Petermann, kterému touto cestou děkuji.


Na poli za továrnou TOS se kromě krytů (viz sekce Kryty) nachází válcové betonové pozorovatelny o průměru cca 150 cm postavené uprostřed pole. Mají 4 průzory tvarované v betonu a vchod krytý betonovými dvířky. V popisu pozorovatelen u Kuřimi bylo použito číslování autorů L. Hladíka a F. Petermanna (viz Prameny). Jedná se ve všech případech o varianty německých pozorovatelny typu Einmann Luftschutzzelle. 

Pozorovatelna 1

Je skoro zasypaná, beton se rozpadá a vydroluje. Dvířka nejsou vidět. Objekt má zřejmě 3 průzory.

kur-01.JPG (49951 bytes)

Jaro 2007: beton je silně narušený do hloubky.


Pozorovatelna 2

Je zřejmě stejného typu, dvířka jsou rozvalená, uvnitř je kovové sedátko u stěny. Objekt má 3 průzory. Kolem je tradiční nepořádek. 

kur-02.JPG (51076 bytes) kur-02a.JPG (29797 bytes) 

Jaro 2007: stav se nezměnil, jen sedátko nekdo zničil utrženým dřevěné desky.

Pohled od pozorovatelny 1 k pozorovatelnám 2 a 4.


Pozorovatelna 4

Odpovídá typově objektu 2. Dvířka jsou opět rozvalená, objekt je značně zasypán zeminou.  

kur-04.JPG (51618 bytes)

Jaro 2007: objekt je prakticky beze změny, jen betonový korpus se stále více drolí na písek.


Pozorovatelna 7

Je zasypaná a napůl rozpadlá. Je vidět, že má tenčí stěny než předchozí 3 objekty.

kur-07b.jpg (41407 bytes)

Jaro 2007: objekt je rozvalen (snad kolizí se zemědělskou technikou), jsou pěkně vidět jednotlivé segmenty prefabrikovaných dílů. Na první pohled je vidět jiný tvar pozorovacích průzorů. Zřejmě se jednalo o lehčí tenkostěnnou (nezesílenou) variantu pozorovatelny.


Pozorovatelna 10

Je ukrytá za krytem 9 v křoví na okraji pole. Kolem zadní vchodové části je cihlová zídka a vpředu je ochoz se zábradlím. Objekt mi tak trochu připomíná horní část majáku. Dvířka jsou utržená a pohozená u objektu.

kur-10.JPG (47363 bytes) kur-10a.JPG (56048 bytes) kur-10g.JPG (60705 bytes)


Prameny:
Hladík, L: Pozorovatelny III. In: Boing č. 14, KHV Brno
Petermann F.: Pozorovatelny a protiletecké kryty v Brně a okolí, In: Boing, KHV Brno

http://www.fortifikace.net/ii_sv_v_luftschutz_splitterschutzelle.html


 


Další stránky na serveru www.davar.cz:

CorrosionFatigue     Kamenarium     MyFords     Regionalia     Trainspotting