Badatelna 2018

 

Úvod | Cihlářství | Doprava | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní Pozorovatelny | Vojenství | Odkazy | Kontakt


Home | Brickmaking | Transportation | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military | Links Contact 


Jihlava – pozorovatelny

Jihlava – Lookouts

Summary:The article describes various lookouts found in Jihlava area. The objects had been built on several places n the town including a clinic, old factory, and hill slopes. Some of them have been constructed in WW2 times, others in cold war period. 

Psychiatrická léčebna

V areálu psychiatrické léčebny Jihlava (PLJ) se nachází celkem 4 válcové betonové pozorovatelny. Objekt A se nachází přímo u hlavní vrátnice do psychiatrické léčebny v Jihlavě. Vnější průměr betonového korpusu je cca 130 cm, na obvodu jsou vidět svislé otisky prken bednění. Vstup je možný šachtičkou s 5 kramlemi napravo od pozorovatelny (při pohledu od silnice) a je krytý kovovým poklopem s uchem. Objekt vypadá velmi zachovale. Má 4 průzory o rozměrech 15 x 25 cm vytvarované z betonu a nesymetricky umístěné v horní části. pozice průzorů je při pohledu od šachtičky 12, 10, 8 a 6 hodin).

jihlava-psych-1.JPG (65491 bytes)

Druhý objekt B podobného typu se nachází na opačném konci pozemku PLJ v blízkosti pavilonu č. 6. Z jedné strany je téměř neprodyšně  zakryt keřem. Pozice 3 průzorů jsou přibližně 5, 7 a 11 hodin). Uvnitř objektu je šachtička 75 x 75 cm o hloubce cca 60 cm neznámého původu. Stropnice pozorovatelna je mírně kuželovitá. Beton je nekvalitní s množstvím nehomogenit a oblázků. Průzory mají stejný tvar jako u objektu A. Objekt je místy porostlý mechem, ale vcelku zachovalý bez vážnějších vad. Poklop na šachtičce je stejný jako u objektu A.

Pozorovatelna C je situována v rohu u zdi za pavilonem č. 3. Byl zřejmě sekundárně zasypána, takže dnes je zapuštěna do terénu, vstupní šachtička nebyla nalezena a vstup do objektu není možný. Pozice 4 průzorů při pohledu do kopce jsou 3, 5, 6, a 8 hodin (další průzory jsou možná pod navážkou, vzhledem k umístění objektu u zdi to však není příliš pravděpodobné). Zdá se, že stropnice byla betonována zvlášť, beton pod ní je silně narušený a odpadává, zatímco stropnice je relativně dobře zachovalá.

Objekt D je nejzajímavější a nejlépe přístupný. Nachází se na prostranství před kulturním domem s divadlem. Konfigurace 6 (!) průzorů je při pohledu od vstupní šachtičky 12, 2, 4, 6, 8 a 11 hodin. Vnitřní prostor, celkový tvar korpusu, tvar průzorů, způsob vstupu šachtičkou s poklopem, to vše odpovídá objektům A a B. Stropnice je silně narušena, na cca 1/2 je odloupnutá vrstva betonu o síle cca 5 cm.

Z výše uvedených fotografií je vidět, že v PLJ se nachází velmi zajímavý soubor pozorovacích staveb z období okupace. Objekty byly betonovány speciálně s ohledem na jejich pozici v terénu, nejedná se tedy o typové stavby typ "einmann", spíše za jakési "kopie" přizpůsobené místním poměrům. Za laskavé umožnění průzkumu těchto unikátních pozorovatelen děkuji pracovníkům PLJ: paní A. Benešové, panu M. lvovi a paní ředitelce Z. Drlíkové.

Pístov

Pozorovatelna se nachází v polní trati Pod Větrníkem jižně od města. Je na kopečku s několika křovinami, zdaleka je dobře vidět. Dostanete se k ní po poli z ulice Telčské. Na první pohled připomíná třístřílnový LO vz. 36. Místo střílen jsou však jen průzory s ocelovými rámy, které se mohly uzavírat dvojitými okenicemi. Pozorovatelna je dvoupatrová, vchod je ze stropnice menšího cihelného objektu za pozorovatelnou, a to šachtou s 20 kramlemi. Stropnice samotné pozorovatelny není zahrnutá hlínou, dobře je vidět zvýšený betonový okraj nad průzory (podobně jako u předválečného opevnění měla být stropnice zasypána a maskována vegetací). Dole jsou silnostěnné ocelové dveře vedoucí do spodní místnosti. V ní je nepořádek, zbytky matrací a stará kamna. Do samotné pozorovací místnosti se stoupá po 10 kramlích. Objekt byl pravděpodobně vybaven jednoduchou ventilací (nasávání vzduchu je ze vstupní šachty) a kamny. Podle výpovědí pamětníků byla tato pozorovatelna postavena v 50. letech. Snad patřila k řadě staveb, z nichž se mělo provádět vyhodnocování účinku jaderného napadení, jak uvádí kolega Hladík. 

jihlava-jih-02.JPG (58696 bytes) jihlava-jih-03.JPG (54977 bytes) jihlava-jih-05.JPG (50192 bytes) jihlava-jih-06.JPG (37108 bytes) jihlava-jih-07.JPG (31529 bytes) jihlava-jih-04.JPG (49712 bytes) jihlava-jih-09.jpg (27875 bytes) jihlava-jih-10.jpg (18199 bytes) jihlava-jih-11.jpg (21327 bytes) jihlava-jih-08.jpg (23341 bytes)

Hybrálec

Druhý typově shodný objekt se nachází v zarostlém remízku u silnice mezi obcemi Plandry a Hybrálec severozápadně od města. Tento objekt je jednopatrový - šachtou ve stropnici se sestupuje po 10 kramlích přímo do pozorovací místnosti. Na stropnici je nahrnuta hlína, takže objekt je v terénu lépe maskován. Jinak rámy průzorů, pozorovací místnost, zbytky ventilace a další drobnosti jsou podobné prvnímu objektu.

jihlava-sever-01.jpg (67894 bytes) jihlava-sever-02.jpg (52147 bytes) jihlava-sever-03.jpg (83442 bytes) jihlava-sever-04.jpg (72490 bytes) jihlava-sever-05.jpg (51290 bytes)

Křižíkova ulice, průmyslový areál

Další válcový objekt typu einmann se nachází přímo pod mostem hlavní výpadovky na Brno. U zdi chátrající budovy průmyslového areálu je přilepený objekt s dvěma zužujícími se průzory a betonovými dvířky. Zvláštní je umístění dvířek, které zasahují do levého průzoru.

jihlava-most1.jpg (44836 bytes) jihlava-most2.jpg (42078 bytes) jihlava-most3.jpg (39487 bytes) jihlava-most4.jpg (42544 bytes) jihlava-most5.jpg (104203 bytes)

Za pomoc při lokalizaci objektů a poskytnutí fotografií betonové pozorovatelny pod mostem děkuji Jakubovi Novákovi z Jihlavy. 

Prameny:

Hladík, L: Pozorovatelny III. In: Boing č. 14, KHV Brno

Archiv J. Nováka, Jihlava

http://www.fortifikace.net/ii_sv_v_luftschutz_splitterschutzelle.html

 


Další stránky na serveru www.davar.cz:

CorrosionFatigue     Kamenarium     MyFords     Regionalia     Trainspotting