Úvod | Historické cihlářství | Dopravní stavby | Kryty | Letadla | Opevnění | Ostatní | Pozorovatelny | Voj. technika | Odkazy | Napsali o nás | REGIONALIA | Kontakt


 Homepage | Historic Brickmaking  | Traffic Structures | Shelters | Aircraft | Fortifications | Miscellaneous | Lookouts | Military Stuff | Links | News Articles | Contact


Staré cihly: Bývalá cihelna ve Slavoníně

Old Bricks: Former Brick-kiln in Slavonin


Summary:The article describes buildings of old brick-kiln in Slavonin (near Olomouc city). It is a cirrcular Hoffman kiln with oval plan configuration and successive chambers for continous brick production. Upper floors of the brick factory has been used for brick drying process. The brick kiln has been recently renovated and turned into a multi-purpose print shop facility.


V letech 1883 až 1884 tehdejší majitelé postavili ve Slavoníně nejmodernější kruhovou pec s osmnácti zavážecími a vyvážecími otvory. Cihly zde vyráběli z hlíny ze sousedních Nemilan do 70. let minulého století. Kruhová pec byla navržena dle patentu F. F. Hoffmanna, na ní bylo nastavěno dřevěné patro. V roce 1859 vztyčili stavbaři v ose pece 37 metrů vysoký komín, který je svým tvarem jedinečný v celé ČR. Dřevěná nástavba měla šest větracích vikýřů, celá budova byla obehnána dřevěnou stříškou nesenou trámy. Většina domů v Olomouci stojí právě díky stavebnímu materiálu ze vzácné památky. Až do roku 2010 cihelna chátrala a hledalo se pro ni další využití. Podle posledních dostupných informací bude adaptována na tiskárnu a horní patro tvarově bude odpovídat původní sušárně (viz vizualizace).

Při přestavbě v roce 2011 bylo možné dobře prozkoumat vnitřní uspořádání cihelny. Oválná hlavní chodba s valenou klenbou o délce 130 m s komorami, kouřovodný systém a komín, strop s otvory pro dávkování paliva v komorách, to vše bylo odkryto, když byla cihelna adaptována na tiskárnu a sklady.

Při stavbě cihelny byly použity cihly ze zrušeného bastionového opevnění Olomouce. Jedná se o tzv. tereziánky, esteticky velmi vydařené cihly s velkým c.k. erbem v horní části s iniciálami FMT a číslem série ve spodní části. Tyto cihly jsou často vyhledávány sběrateli kolkovaných cihel.

Kruhová (Hoffmannova) pec byla vynalezena na přelomu 18. a 19.století. Pec mela tvar kruhového kanálu, obezděného žáruvzdorným zdivem, který byl rozdělen na komory a každá byla napojena na společný komín uprostřed. Uhlí se do komor dostávalo průduchy ve stropě. Zbytkové teplo se využívalo k sušení zboží v ostatních komorách. Po vypálení jedné komory a vyvezení protilehlé, se celý proces posunul o jednu komoru. Pro usměrnění proudění vzduchu byla čerstvě navezená komora oddělena přepážkou z papíru nebo textilu, která byla zničena přibližující se horkou zónou. Tento typ pece znamenal přechod ke kontinuálnímu výpalu. Průměr a výška tunelu dosahovaly až 8 m a tvar byl později změněn na oválný z důvodu úspory místa. Obvod pece býval i delší než 250 m.


Prameny:
http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=ca91e78e-0c5b-40cc-b01a-173d3ff09ddb

http://wikimapia.org/12508810/cs/Cihelna-Olomouc-Slavon%C3%ADn

http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/cihelna-ve-slavonine-se-opravuje-misto-restaurace-.htmlCreative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.


WEBARCHIV Podporujeme archiv českého webu - zachování zajímavých informací pro další generace.